Suomeksi På svenska In English Hangul (Korean) China

Delipap och miljön

All mänsklig verksamhet sätter sin prägel på miljön. Miljötillståndet är någonting som berör oss alla, eftersom vår hälsa och välfärd är beroende av hur ren naturen, jordmånen och luften är. Vi gör dagliga val som påverkar vår miljö. Till exempel att välja en blöja i rätt storlek med tillräcklig absorptionsförmåga minskar mängden avfall, sparar råvaror och minskar mängden tvätt som i sin tur spar på rent vatten och energi. En ren miljö är viktig också för oss i egenskap tillverkare av sanitetsprodukter.

Inom vår verksamhet tar vi alltid hänsyn till miljövärden. Tillsammans med våra råvaruleverantörer jobbar vi ständigt mot miljövänligare materiallösningar. Vi samarbetar med de råvaruleverantörer som bäst beaktar miljöskyddsaspekter i sen egen verksamhet. Av deras material väljer vi sedan de mest miljövänliga. Vi använder hela tiden finare och tunnare råvaror. Vår huvudråvara, cellulosa, innehåller inte optiska vitmedel och i blekningsprocessen används inga klorderivat. Istället använder vi oss av hud- och miljövänlig syreblekning. Trä-råvaran för cellulosan huggs aldrig i gamla skogar, utan från certifierade skogar där stora kalhyggen undviks.

Vi tillsätter inga kemikalier i våra produkter och produktionen förorsakar inga utsläpp till omgivningen eller vattendragen. Den värme som alstras i tillverkningsprocessen används för att värma upp produktionshallarna. Tillverkningsprocessen utnyttjar avancerad modern teknik för minimerad energianvändning. Alla våra förpackningar är gjorda av material som kan återvinnas eller brännas; bionedbrytbar plast eller polyeten och kartong.